Asså det där med att enbart kunna pröjsa med mynt?

Idag, 2015!
Och en spänn i timmen? Kom igen! Finns det så små pengar?

#adesworld  

Post imported by Google+Blog for WordPress.

21 reaktioner på ”Asså det där med att enbart kunna pröjsa med mynt?

  1. Mörkret, var ett växande flöde av former som ständigt förenades och föll isär. Ljuset innehöll en mångfalds fogliga element, kroppens värld sönderbruten i bitar som en leksak; dunklet tillstånd av frid. Men mörkret bestod varken av element eller tillstånd, enbart av former som blev till och smulades sönder till ett nytt vardandes fragment, utan kärlek eller hat eller någon begriplig förändringens lag. Här fanns ingenting annat än rörelse och rena former av rörelse. Här var ingen fri, bara ett stoftgrand i den absoluta frihetens mörker. Det gick inte att röra sig, bara vara en punkt i det oupphörliga villkorslösa skapandet och utplånandet av linjer.

Kommentera